Arbets-stugan.

Korpilombolo arbetsstuga öppnades 20 februari 1903 i tingshusets lokalerna som stod tomma utom då ting hölls. I dessa sju rum och kök startades Korpilombolos egen arbetsstuga. Föreståndarinnan var fröken Alexandra Paavo från Kukkola.
Arbetsstugan upphörde 1954.
Fler bilder

Om föreningen
Röda skolan
Arbets-stugan
Kontakta oss
Startsidan
Webb-ansvarig