Röda Skolan 1863
(klicka på bilden om du vill titta in i skolan)

Röda Skolan 2001
Röda Skolan Skola i Talonkylä startade 1863 efter de att man fått statsbidrag med 500 kr till den nya skolhusbyggnaden.
Första läraren i skolan var Bokhållare Degerman därefter kom kapellpredikanten P.J Wallin (klicka på namnet ser du en bild). Wallin var präst men hade ingen teologisk examen men däremot hade han avlagt förskollärarexamen. Wallin slutade som lärare 1878 och började som kapellpredikant.
På övre plan i Röda skolan bodde olika lärare och används än i dag som bostad åt lärare som behöver tillfällig bostad. Titta här om du vill veta vad skolan har används till och används fortfarande. »
Här kan du följa antalet invånare i Korpilombolo. »
Röda Skolan har i alla år används till någon form av utbildning och är NU den äldsta skolan i bruk i Norrbotten.

Om föreningen
Röda skolan
Arbets-stugan
Kontakta oss
Startsidan
Webb-ansvarig